Search
Search
Search

Disclaimer

DISCLAIMER

Alle rechten zijn gereserveerd door Snel Metaal. Zonder toestemming van Snel Metaal is het niet toegestaan om informatie van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

snelmetaal.nl  wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Helaas bestaat de  mogelijkheid tot verouderde informatie of typefouten. Aan de informatie op SnelMetaal.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Snel Metaal verwijst tevens naar externe internetpagina’s . Snel Metaal staat niet garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die op deze worden getoond.

Privacy en Cookies

Voor een de werking van deze website worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Privacy statement

Inleiding
Deze site verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement zijn de overwegingen hierover vastgelegd. (verder te noemen: Privacy Statement)

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit het bezoek van deze website, door contact en informatie aanvragen en aanmelding als nieuwsbrief abonnee verstrekte persoonlijke informatie (verder te noemen: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Snel Metaal verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Snel Metaal verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en behandelt de ontvangen Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Snel Metaal verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief en bij een bezoek aan onze Catalogus. Deze  gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze administratie. De  gegevens vanuit de nieuwsbrief aanmeldingen worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de Snel Metaal dienstverlening, activiteiten en nieuws over Snel Metaal of producten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of Snel Metaal hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@snelmetaal.nl of schriftelijk per post naar:
Snel Metaal
ADRES


De website SnelMetaal.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van de Snel Metaal beter te laten functioneren en het bezoek te monitoren, zodat Snel Metaal  na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Snel Metaal gebruikt deze data alleen voor eigen administratief gebruik en kan deze informatie niet herleiden tot een pc of individu.

Functionele cookies

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Snel Metaal inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina?s en onderwerpen. Op deze manier kan deSnel Metaal de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Snel Metaal kan niet zien wie (welke pc) deze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt uhier.

WORDPRESS is een Content Management Systeem met geïntegreerde  e-mailing, webanalyse-service, Twitter ,Facbook en YouTube modules. Via deze cookies krijgt Snel Metaal inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina?s en onderwerpen. Op deze manier kan Snel Metaal de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Snel Metaal kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.

Facebook , indien u ingelogd bent kan Facebook via Snel Metaal cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de  website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter plaatst cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging
Snel Metaal heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van Snel Metaal zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Snel Metaal kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de desbetreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Snel Metaal, dan kunt u deze richten aan Snel Metaal door een e-mail te sturen naar info@snelmetaal.nl of schriftelijk per post naar:

Snel Metaal

Adres

Wijziging van Privacy Statement
Snel Metaal behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement en adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

november 2015